Thuis
Actueel
Dirigent
Orkest
 • Bezetting
 • Bestuur
 • Commissies
 • Historie

 • Foto's
  Contact

  Historie

  Over de geschiedenis van 'Studio' is veel bewaard gebleven, niet alle notulen zijn meer aanwezig maar door overlevering is er veel bekend. Aan het eind van de 19e eeuw hadden de jongeren van It Heidenskip een fluitclub.De instrumenten waren aan vernieuwing toe, en het idee werd geopperd om een echt korps op te richten. Door het bijeenbrengen van geld zijn nieuwe instrumenten aangeschaft en is er een harmonie ontstaan met de naam 'Studio' De kroningsfeesten van koningin Wilhelmina in 1898 waren de gelegenheid om van start te gaan. De eerste dirigent was de Heer Humer uit Workum. De repetities werden in de kerk gehouden. Op de repetities stonden de muzikanten in een kroeg met de dirigent in het midden.

  In de Friso van woensdag 29 november 1898 stond: Heidenschap: alhier is een muziekkorps opgericht met 16 werkende leden. Tot bestuursleden zijn gekozen de heeren J. Postma, voorzitter U. Dijkstra, Secretaris, H. Kooistra, Penningmeester Als directeur zal optrede de heer J. Humer van Workum. De instrumenten, geleverd door de firma. W. Hampe te Amsterdam zien er keurig uit.

  In 1902 werd voor het eerst meegedaan aan een concours in Oranjewoud. 's Morgens om drie uur ging men met de boot vanaf Brandeburen naar Heerenveen, lopend ging men verder naar Oranjewoud. De reis duurde 6 uren. Er werd een tweede prijs gehaald in de derde afdeling. In de Heerenveense Courant stond over het succes van 'Studio' vermeld: 'kan er uit Nazareth iets goeds voortkomen?

  In de periode van 1914-1918 de wereldoorlog, werden de repetities een tijdlang gestaakt omdat veel leden militaire dienstplicht moesten vervullen. De instrumenten zijn zolang bewaard op de zolder van de school.

  In 1919 ging 'Studio' weer van start, nu o.l.v. schoolmeester Kroeze. Er werd begonnen met 13 leden. Na de Heer Kroeze was Gatze Draager uit Koudum dirigent. In 1922 werd de stok overgenomen door Wouter Koopmans uit Koudum. In het jaar 1928 waren de instrumenten weer aan vernieuwing toe. Hiertoe werd er een bazaar gehouden. Een commissie van 25 personen moest deze voorbereiden. Deze bazaar bracht Fl. 916,21 op. Voor Fl. 1043 werden 16 nieuwe instrumenten gekocht.

  In 1933 bestond 'Studio' 35 jaar. Gezamenlijk met het schoolbestuur, oranjevereniging en zangvereniging 'De Lofstem' werd een jubileumcommissie gevormd. Er werd een volksfeest georganiseerd op het weiland bij de buurt. Naast ' Studio' deden 'De Lofstem' en muziekkorps ' Richard Hol' uit Koudum hieraan mee. Ook werd er een stoelendans gehouden.
  In 1939 werd er nieuwe verlichting aangeschaft, gezamenlijk met 'De Lofstem' voor 1939 werktemen met peterolielampen en Alladin lampen. Nu werd er gasverlichting gekocht, de Heer A. Feenstra werd benoemd tot 'chef verlichting'. Met een kaars aan een lange stok werken de lampen aangestoken.

  In 1940, aan het begin van de 2e Wereldoorlog was het soms moeilijk om repetities te houden. Johannes de Vreeze uit Bakhuizen was toen al dirigent van 'Studio' Toch werd geprobeerd om de repetities en uitvoeringen door te laten gaan. In de winter van 1945 was dit niet meer mogelijk en weden de instrumenten weer opgeborgen op de schoolzolder. Op 17 april bij de bevrijding is 'Studio' weer 'opgestaan', zo staat er geschreven, en heeft de eerste feestvreugde weer laten horen.

  In 1948 werd het 50 jarig bestaan gevierd, tegelijk met de muziekuitvoering. Door de voorzitter van het dorpsbelang werd namens de inwoners van Heidenschap een nieuw vaandel aangeboden. In 1952 werd er voor het eerst een jeugdkops opgericht. Dit bestond uit circa 10 leden. Soms mochten ze tot de pauze met het 'grote' kops meespelen. In 1959 verliet Johannes de Vreeze 'Studio', tot hier werd hij directeur genoemd, daarna werd dit het hedendaagse dirigent. Johannes van Stien was de 'eerste' dirigent hij nam namelijk de dirigeerstok over.

  Op 1 mei 1961 heeft 'Studio' meegedaan aan het 'Defilé te Soestdijk'. Dit was een hele eer voor 'Studio'. 'Studio' moest optreden als 'Boerenkapel' met andere woorden: in overall, alpino muts op, rode zakdoek om en gele klompen aan.'Studio' ging vaak naar concoursen, soms wel 3 keer per jaar, zo ook op 1962 toen men meedeed aan een concours te Heeselt. Voor het eerst werd een 1e prijs met lof gehaald en wel in de ereafdeling.

  Na Johannes van Stien kwam Harm van der Meer voor 'Studio' te staan. Twee jaar heeft hij dit gedaan, toen kwam Jan de Haan als dirigent. Jan de Haan stond ook voor 'Studio' bij het 75 jarig bestaan, wat werd gevierd op 9 februari 1973. De zaal was propvol met bezoekers. Acht leden werden onderscheiden vanwege het 27 tot 59 jaar lidmaatschap van 'Studio'.

  Omdat Jan de Haan het in 1976 te druk kreeg, volgde Hendrik Bakker uit Koudum hem op. In datzelfde jaar gingen we in november naar het zaalconcours in Leeuwarden. Er werd een dikke 1e prijs gehaald, waarna op de terugweg nog werd aangestoken in Sneek. Dit werd een latertje; 3 uur thuis.

  In december 1979 kwam René Kuitat als dirigent bij 'Studio', 'Studio' had toen drukke jaren met soms wel meer dan 20 optredens per jaar. In 1981 werd tijdens een koffieconcert een nieuw kostuum gepresenteerd. Vanaf 1987 staat Marten Miedema uit Workum (onze huidig dirigent) voor 'Studio' Onder zijn leiding werd in januari 1998 het 100-jarig bestaan gevierd. Speciaal voor dit gebeuren componeerde oud-dirigent Jan de Haan; 'The Land of Wind and Water' voor 'Studio'. Ook kregen we de Koninklijke erepenning uitgereikt van burgemeester Boekhoven, namens Hare Majesteit de koningin.

  Naast dit jubileumconcert werd er een festival georganiseerd voor alle 100-jarig muziekkorpsen uit Friesland. Dit werd gehouden op het fierljepterrein in It Heidenskip. Ook was er het hafabra-festival met als deelnemers de Friese Jeugd Fanfare, de Friese Jeugd Brassband en de Friese Jeugd Harmonie. Het jaar werd afgesloten met een adventsconcert.

  In 2002 ging Studio naar het bondsconcours in Drachten. Hier wonnen we de koraalprijs met de koraalbewerking "Become aware of Him" Verder speelden we Innocent condemned en Toccate Festival. Studio kwam dat jaar voor het eerst uit in de ere afdeling(nu 2e divisie) en behaalde met gemiddeld 84 punten een prima eerste prijs.

  Een volgend hoogtepunt in de geschiedenis van Studio zijn de Noard-Sud concerten met Tzummarum. Samen vormden we een korps van bijna honderd man. Verder werkten Piter Wilkens en Ge Reinders mee. We gaven 2 concerten op 12 april in Workum en op 26 april 2003 in Tzummarum  Het grote werk New Life van Maurice Hamers was het hoogtepunt van de avond. Ook de studiedag op 29 maart in Tzummarum samen met Maurice Hamers is er een om nooit te vergeten. Een bijzonder concert gaven we op 28 september in de boerderij van Klaas en Betty Bakker. Hylke Speerstra verleende ook zijn medewerking hij las voor uit zijn nieuwe boek: de oerpolder. Dit concert werd georganiseerd omdat het het jaar van de boerderij was.

  We gingen in 2004 naar het bondsconcours van het KNFM deze keer gehouden in Middelburg. Studio speelde:"de helde van velde" en "Spectrum". Het resultaat was gemiddeld 86,59 punten een eerste prijs met recht op promotie naar de tweede divisie.

  In de Lawei in Drachten vindt het eerste Nederlands Fanfarekampioenschap plaats. Op 16 april 2005 doet Studio mee in de tweede divisie. Na een prima uitvoering van "Diagram" van Andre Wagnein eindigde Studio als hoogste in zijn divisie. Behalve een wisselbeker, mochten we ook een door muziekhandel van der Glas aangeboden bugel, mee naar huis nemen.

  In 2006 ging Studio wederom naar de Nederlandse Fanfare Kampioenschappen. Deze keer gehouden in Arnhem. Samen met twee andere korpsen streden we om de hoogste eer. We speelden "Concertino" van Rob Goorhuis en we behaalden 86,17 punten. Dit was het hoogste aantal punten in de tweede divisie en daarom voor de tweede keer Nederlands fanfare kampioen! Eind juni en begin juli stond in het teken van het theaterstuk "achter santjin hikken". Dit theaterstuk is door de toneelvereniging geschreven naar alv het nieuwe boek van Hylke Speerstra: de oerpolder. De muziek die gespeeld wordt voor dit theaterstuk komt uit "the land of wind en water". 2006 is ook het jaar dat Studio een ander uniform aantrekt, namelijk helemaal in het zwart.

  We gingen in 2007 weer naar de Nederlandse Fanfare Kampioenschappen. Ditmaal weer in Arnhem, samen met Constantia uit Menaldum streden we om de hoogste eer in de tweede divisie. We behaalden met "Harmonie Festival"  85 punten een dikke eerste prijs. Dit was niet genoeg om kampioen te worden Constantia haalde 87 punten 2 punten meer dan Studio.

  2008 stond in het teken van ons 110 jarig jubileum. We vierden dit met een jubileumconcert in de Klink in Koudum. Samen met Piter Wilkens en solist Wim Houtsma een spetterende avond!

  2008 Fanfare Studio It Heidenskip - Email - Disclaimer - Makke troch Roelof Fopma.nl