Thuis
Actueel
Dirigent
Orkest
Foto's
Contact

De dirigent

Marten Miedema werd geboren te Witmarsum. Na de middelbare school vervolgde hij zijn opleiding aan de toenmalige Muziek Pedagogische Akademie te Leeuwarden.

Hij studeerde hoofdvak trompet bij Jan Holtrop, hoofdvak HaFaBra-directie bij Henk van Loo-sr en Jan de Haan en verder bijvak piano bij Robert Harris. 

In 1986 studeerde hij af als Docerend Musicus en is momenteel werkzaam als docent trompet, examencoordinator en hoofd korpsopleiding bij het Centrum voor de kunsten & Ritmyk te Sneek.

Ook is Marten als trompetdocent werkzaam voor de Fryske Blaas Akademy.

In 1987 behaalde hij het praktijkdiploma HaFaBra-directie.

Tijdens zijn studie speelde Marten als (es)cornettist en bugellist bij Brassband “It Heideblomke” en de “Aegon Brassband”. Als trompetist was hij jarenlang verbonden aan het Frysk Fanfare Orkest waarvan hij tevens medeoprichter is.
Tijdens zijn loopbaan als dirigent had hij onder meer de leiding over: Fanfare"Melodia"Wyckel, Fanfare "Nijlibben"Witmarsum, Fanfare"Excelsior"Nijland, Brassband"Looft den Heer"Wirdum en Harmonieorkest"Euphonia"Wommels

Momenteel isMarten Miedema dirigent van de Fanfareorkesten "Studio" It Heidenskip en "De Bazuin"Tzummarum en AMVZ Zeewolde en van de harmonie Excelsior Parrega.

Naast zijn werk als dirigent/muziekdocent is Marten Miedema actief als arrangeur en jurylid.

 
Marten Miedema
2008 Fanfare Studio It Heidenskip - Email - Disclaimer - Makke troch Roelof Fopma.nl