Agenda:

   Taal:    nederlands   Frysk Welkom Nieuws Kerk Terkaple Prikbord Contact  

Menu

Dorpen en bewoners
Plaatselijk belang
De Earrebarre
Voorzieningen
Jongeren
Verenigingen
Bedrijven
Agenda
Fotoalbums
Youtube
Gastenboek
Links


Verenigingen

Begrafenisvereniging De Laatste Eer

Secretaris: Dhr. O. Agricola, Balingbuer 10, 8511 AJ Goingarijp, 0566 - 689276, e-mail: oj.agricola@ziezo.biz

Penningmeester: Dhr. R. Lieuwes, Ballingbuer 3, 8511 AJ Goingarijp, 0566-689454, e-mail: ruurdlieuwes@online.nl

Bode : Mw. W. Dijkmeier, 06-50819786

Biljartclub Z.B.G.P.

Secretaris: Dhr. Peter de Waal
Oenemawei 24
8542 AE Terkaple
023-5386839
Peterdew63@gmail.com   

Damclub Terkaple

Secretaris: Dhr. H. Brouwer
Fjildwei 11
8541 AB Terkaple
0566 - 689304

Hengelsportvereniging Utingeradeel

Secretaris: Dhr. L. Haven
Fjildwei 14
8541 AC Akmarijp
0566-689482
www.hsv-utingeradeel.nl

IJsclub Terkaple e.o.

Secretaris: Ineke Sinnema, Buorren, Terkaple, ijsclubdelegewalden@gmail.com

Meer bewegen voor ouderen

Secretaris: Mw. S.G. Boersma-Steenbeek
Aukebaes 26
8501 RR  Joure
0513-410425

Ouderensocieteit

Secretaris: Mw. Janke Hoekstra
Fjildwei 2A
8541 AC Akmarijp
0566 - 689 309
pyt.hoekstra@hetnet.nl

Voor het programma van de ouderensoos 2015-2016

Stichting Earrebarredoarp De Graverij

Secretaris: Mw. M. Bosma
Langedyk 8
8541 AD Akmarijp
0566-689 259
mathilde.soeting@online.nl
www.ooievaarsdorp-akmarijp.nl

Sportvereniging UTY

Secretaris: Dhr. H. Meester
Aliehoeve 36
8502 CW Joure
06-13 73 14 31

utyterkaple@gmail.com

Tennisvereniging De Trije Setter

Secretaris: Mw. S. Hielkema
Rypwei 15
8511 AM Goïngarijp
0566-850100
trijesetter@hotmail.com

Klik hier voor meer informatie

Vogelwacht  “De Trije Doarpkes”Terkaple, Akmarijp en Goingarijp

Secretaris: Dhr. S. Brink
Buorren 38
8542 AB Terkaple
0566 - 688 552

Zangvereniging Us Lyts Doarpke

Secretaris: Mw. Y. Driessen
Buorren 62
8542 AC Terkaple
0566 - 689768